Gåvekort


Gje nokon ei god oppleving - kjøp gåvekort på Ål kulturhus.


Du kan sjølv bestemme sum på kortet.
Gåvekortet gjeld i eitt år, og kan brukast både på kino og kulturarrangement, samt til kioskvarer.

NB! Kortet kan du kun nytte til kjøp over disk på Ål kulturhus.


Ynskjer du eit gåvekort som du kan nytte på heimesidene våre (web), kjøper du det ved å klikke her.