Kjøpe billettar


Merk deg at hjå oss er det billegare å kjøpe billettar på nett enn i skranken. Kjøper du billett i skranken på kulturhuset vil du få eit ekstra gebyr på kr. 10,-
pr billett
.

 

Kjøpe på web

Billettar til kino- og kulturhusarrangement kan du kjøp på nett her: 

www.aal.kulturhus.no

www.hallingbillett.no

eller på APPen Hallingbillett som du laster direkte ned til telefonen din.

 

 

Billettprisar på Ål kino 
På 3D-film: 140,-/120,-/110,- Vaksen/Honnør/Barn (inkl.avgift)
På 2D-film: 110,-/90,-/80,- Vaksen/Honnør/Barn (inkl.avgift)

Kjøp billett på nett!
Hugs at det kjem på eit ekstra gebyr på kr. 10,- pr billett dersom du kjøper i kiosken på kulturhuset.