Å snakke godt om det vonde v/Ål kyrkjeakademi

Om arrangementet

Foredrag med Helle Maria Wolstad

- medmenneskelege samtalar med menneske i sorg og krise

Med bakgrunn i erfaringar frå møte med menneske i krise, gjennom sjelesorg, frå Kirkens SOS sin krisetelefon og frå sitt eige liv, vil prest Helle Maria Wolstad dele

erfaringar frå det å vera medvandrar når livet er som vondast.

Helle Maria Wolstad er sokneprest på Geilo og i Hol. Ho vart ordinert som prest i 1990 og er utdanna cand. theol. frå det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ho har vore menighetsprest i Oslo, arbeidd 12 år i Kirkens Bymisjon og vore i Bergen og Osterøy i til saman 6 år før ho kom til Geilo våren 2019.