Ål Kyrkjeakademi: Trond Bakkevig

Om arrangementet

Religionsdialog
Foredrag v/Trond Bakkevig

Trond Bakkevig er prest, og var tidlegare prost i Vestre Aker i Oslo. Etter å ha teke ein doktorgrad om teologi og atomvåpen, var han ein periode generalsekretær i Mellomkirkelig råd. 

Trond har vore djupt engasjert i kampen mot apartheid, og har sidan 1996 jobba med å leggja tilrette for dialog mellom religiøse leiarar i Jerusalem. 
Dei fyrste leveåra hadde han i Hovet, og har sidan alltid hatt nær tilknyting til Vats og Hallingdal.

Arrangør: Ål kyrkjeakademi


Foto: Sturlason (Kagge Forlag)