....Fram mot sumarstid (Folkemusikkveka)

Om arrangementet

Kom til Evjens Minne, syng og bli glad!