Gåvekort

Gje bort ei god oppleving til nokon som fortener det!
Kino, teater, stand-up, dans og konsertar. Med gåvekort frå Ål kulturhus kan mottakaren få gode kulturopplevingar.
Du kan enten kjøpe gåvekort digitalt her, eller som eit fysisk kort i skranken på Ål kulturhus.

Her kan du kjøpe gåvekort som du kan nytte som betaling ved Ål kulturhus.
Gåvekortet blir skrivi ut med ein strekkode som bli scanna når du brukar kortet som betaling.
Gåvekortet er gyldig i 1 år (12 månader) etter kjøpsdato.