Kjell Aukrust - ein biografi

Om arrangementet

Ål bibliotek ved Sigmund Løvåsen:

Teiknaren, forfattaren, filmskaparen og humoristen Kjell Aukrust (1920 - 2002) har vore elska av fleire generasjonar nordmenn. Solan, Ludvig og Reodor Felgen har vorte ein del av folkesjela. Men kor godt kjenner me mannen som skapte dei? Sigmund Løvåsen ga i 2020 ut «Kjell Aukrust. En biografi», der han skriv om Aukrust sitt liv med både humor og djupt alvor.

Løvåsen er invitert til Ål bibliotek for å presentere Aukrustbiografien sin og til ei samtale om biografien som sjanger.

 

Arrangementet er ein del av biblioteket sin Vinterles-kampanje, som varar frå 10. januar til 10. april.

NB! Påmelding til: biblioteket@aal.kommune.no eller tlf. 32 08 51 20

 

Sigmund Løvåsen går varsomt og stilsikkert bakom det bildet kunstneren og mediepersonligheten Kjell Aukrust ønsket å gi av seg selv.

Astrid Fosvold, Vårt Land

 

Opptil flere av de beste setningene skrevet i norsk sakprosa i 2020 finner du i «Kjell Aukrust. En biografi».

Knut Hoem, NRK