Kveldsete (Folkemusikkveka)

Om arrangementet

Kveldsete var gamle tiders mentale pusterom, ei samlingsstund der tankar kunne utvekslast og dei lågmælte kunstuttrykka kunne gi fred i sjela.

NB! Få plassar!