Residens

Frå 2021 har Sprang vorte ein del av residensnettverket i Viken, Dans Sørøst-Norge, i samarbeid med Bærum kulturhus og Nagelhus Schia Productions. 

I tillegg husar me residensar og produksjonar for både lokale, nasjonale og internasjonale kunstnarar og utøvarar, ma i samarbeid med Riksscenen. 


Sudesh Adhana i SPRANG mars/april 2021: Hallingdølen, 6. april 2021