Vi blir hjemme

Om filmen

Originaltittel: Vi blir hjemme

Varighet: 1t 26min

Sjanger: Dokumentar, Coming of age, Norsk

Aldersgrense: A

Originalspråk: Norsk, Engelsk, Spansk, Portugisisk, Arabisk, Fransk

Regissør: Maren Victoria Thingnæs og Marianne Mørk

2020 vart året då menneske over heile verda vart truga til å stoppe opp og tilpasse seg ein ny kvardag. Pandemien skapar redsle, usikkerheit og nye måtar å leve på. I "Vi blir hjemme" tek 11 barn og ungdomar frå ulike land i verda oss med på sine individuelle reiser med Covid-19 som felles bakteppe. Uansett om du er ein trettenåring frå Frankrike, ein niåring frå Brooklyn eller ein nittenåring frå Brasil, kan du bli rive mellom same frustrasjon og håp om at pandemien snart er over. Og dele felles draumar om korleis ungdomstida skulle vere. Lilou (15) tilbringar lange dagar i lockdown med geitene og hundane sine på landsbygda i Spania. Mohammed (17) frå Bærum legg ut på sitt livs fyrste skogstur når alt anna er stengt. Dei unge i filmen må tilpasse seg mange forandringar som følgje av viruset. Parallelt med Covid-19 oppstår det store eksistensielle spørsmål om kva verd me eigentleg lever i. I USA er heile landet i opprør etter drapet på George Floyd, i Brasil stig dødstala dagleg, og likevel blir folk oppforda til å leve som normalt. Men kva er normalt no? Elleve unge menneske frå åtte ulike land handterer krisen på ulike måtar. Gjennom deira eigne opptak får me sjå korleis tankar og reaksjonar på isolasjon, sjukdom, heimeskole, rasisme og kjærleikssorg utspelar seg. Dei lengtar etter å puste fritt, få vere med vener og ikkje lenger vere redde. For i bakgrunnen ligg frykta for å smitte eit familiemedlem eller andre menneske i risikosona som ei dirrande nerve. Alecsander (19) som bur utanfor Rio de Janeiro har alvorleg bronkitt så han har ikkje vore ute sidan 14. mars, og byrjar å bli «galen» av å vere «innestengt». Audra (17) i New York er opprørt og sjokkert over rasisme og vald etter det brutale drapet på George Floyd. Clyde (9) frå Brooklyn er frustrert over å ikkje vite nokon ting om framtida si. Når byrjar skulen att? Når kan han endeleg flytte heim til Brooklyn og venene sine? Og blir ting eigentleg nokon gong normalt att? Ein varm film om det å vere menneske sett gjennom dei unge sine blikk, på eit tidspunkt i historia då verda vart kasta ut i ein pandemi som vil prege oss i lang tid.

Uansett om du er en trettenåring fra Frankrike, en niåring fra Brooklyn eller en nittenåring fra Brasil, kan du rives mellom samme frustrasjon og håp om at pandemien snart er over. Og dele felles drømmer om hvordan ungdomstiden skulle være. Lilou (15) tilbringer lange dager i lockdown med geitene og hundene sine på landsbygda i Spania. Mohammed (17) fra Bærum legger ut på sitt livs første skogstur når alt annet er stengt. De unge i filmen må tilpasse seg mange forandringer som følge av viruset. Parallelt med Covid-19 oppstår det store eksistensielle spørsmål om hvilken verden vi egentlig lever i. I USA er hele landet i opprør etter drapet på George Floyd, i Brasil stiger dødstallene daglig, og likevel oppfordres folk til å leve som normalt. Men hva er normalt nå? Elleve unge mennesker fra åtte ulike land håndterer krisen på ulike måter. Gjennom deres egne opptak får vi se hvordan tanker og reaksjoner på isolasjon, sykdom, hjemme-skole, rasisme og kjærlighetssorg utspiller seg. De lengter etter å puste fritt, få være med venner og ikke lenger være redde. For i bakgrunnen ligger frykten for å smitte et familiemedlem eller andre mennesker i risikosonen som en dirrende nerve. Alecsander (19) som bor utenfor Rio de Janeiro har alvorlig bronkitt så han har ikke vært ute siden 14 mars, og begynner å bli «gal» av å være «innestengt». Audra (17) i New York er opprørt og sjokkert over rasisme og vold etter det brutale drapet på George Floyd. Clyde (9) fra Brooklyn er frustrert over å ikke vite noen ting om fremtiden sin. Når begynner skolen igjen? Når kan han endelig flytte hjem til Brooklyn og vennene sine? Og blir ting egentlig noen gang normalt igjen? En varm film om det å være menneske sett gjennom de unges blikk, på et tidspunkt i historien da verden ble kastet ut i en pandemi som vil prege oss i lang tid.